Vilda Djur

Flytta till varmare klimat

Om det blir för kallt där du bor – flytta någon annanstans!

-

När vädret blir kallare kan maten bli knapp. Det leder till stora förflyttni­ngar av djur på jakt efter färsk föda. Hela flockar förflyttar sig regelbunde­t över stora avstånd, och små fåglar sätter av över de stora haven.

Under vattenytan lever enorma djur. ”Många valar förflyttar sig mellan polerna och tropikerna”, säger dr Rory Wilson, professor i vattenbiol­ogi vid Swansea University, Storbritan­nien. ”Om de flyttar till polen när det är sommar där så finns det en hel del mat, då kan de verkligen frossa.”

Knölvalen flyttar till varmare vatten för att komma undan den kvävande polarisen och för att föröka sig, men det finns faktiskt mindre mat åt dem vid ekvatorn. ”Eftersom de är så stora kan de fasta långa perioder, så de förflyttar sig till tropikerna där värmeförlu­sten i vattnet är betydligt mindre än i Antarktis”, säger Rory Wilson.

Man kan tro att valarna tar en stor risk genom att föda sin avkomma i ett område där maten är så knapp.

Inte alls: ”Att födas i varmare vatten är faktiskt mycket lättare för kalvarna, och mödrarna kan föda upp dem genom att använda reserver som de har byggt upp under föregående sommar”, säger Rory Wilson. ”De kan mata sina kalvar med mycket näringsrik mjölk. Kalvarna blir större och fetare, och kan därför hantera kylan bättre när det är dags att förflytta sig tillbaka till polerna för att äta.”

 ??  ?? Knölvalen flyttar till tropikerna i jakt på varmare vatten.
Knölvalen flyttar till tropikerna i jakt på varmare vatten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden