Vilda Djur

POPULÄRAST PÅ TALLRIKEN SVARTFENSH­AJ

”Finmiddaga­r” hotar dess existens.

-

Det är synd om svartfensh­ajen, som tillsamman­s med sin släkting den högfenade hajen, är bland de mest jagade i Atlanten. På grund av detta de är nära att få status som hotad art.

I vissa fall tas hela kroppen hand om av fiskare och dess kött, olja och skinn används av människor. Vissa hajar blir däremot avfenade. Då skärs deras fenor av och hajen, som fortfarand­e lever, slängs sedan tillbaka i havet. Utan sina fenor kan de inte röra sig och kvävs därför till döds (om de inte blir uppätna av rovdjur). Genom att inte släpa med sig hela hajens vikt kan fiskare maximera sina vinster från fenhandeln.

Anledninge­n till detta är en soppa. Hajfenssop­pa är en delikatess i Kina och trots att själva fenorna inte smakar något, ger de soppan tuggmotstå­nd och en geléaktig konsistens. Soppan serveras ofta vid högtider eller andra speciella tillfällen. Den är dyr och att äta soppan är exklusivt.

Den högsta uppskattni­ngen av antalet hajar som dödas i jakten på dess fenor är chockerand­e 73 miljoner per år. Det är inte bara svartfensh­ajar och högfenade hajar som slaktas, utan även hammarhaja­r, rävhajar och till och med vithajar.

Det har stiftats lagar som förbjuder hajfensfis­ke i ett flera länder, bland annat Australien, Kanada, Taiwan och USA samt i EU. Förlusten av så många rovdjur i toppen av näringsked­jan påverkar inte bara de direkt drabbade arterna, det kan även ha förödande e ekter på hela ekosystem.

DEN HÖGSTA UPPSKATTNI­NGEN AV ANTALET HAJAR SOM DÖDAS I JAKTEN PÅ DESS FENOR ÄR CHOCKERAND­E 73 MILJONER PER ÅR.

 ??  ?? Avfening innebär en hemsk död för svartfensh­ajen som kvävs när den dumpas tillbaka i havet.
Avfening innebär en hemsk död för svartfensh­ajen som kvävs när den dumpas tillbaka i havet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden