Vilda Djur

I KALLAST VATTEN LAXHAJ

Hajen från Alaska som glänser över laxen.

-

LAXHAJEN ÄR SLÄKTING MED VITHAJEN OCH HAR FÖRMÅGAN ATT VÄRMA UPP DELAR AV KROPPEN ÖVER VATTNETS TEMPERATUR.

När du tänker på hajar, tänker du vanligtvis på de azurblå vattnet i Mexico, Australien eller Sydamerika. Du kanske inte tänker på Alaska, ryska Tunguska och Japan, men det är där laxhajen lever. Detta är en art som hör hemma i de norra delarna av Stilla havet. Den kan hittas så långt söderut som i Kalifornie­n, men den finns främst norrut, nästan hela vägen till polcirkeln.

Laxhajen besöker Prince William Sound i Alaska varje år när laxarna återvänder från havet till floderna för att fortplanta sig och dö. Laxhajen hjälper till med det sistnämnda, innan laxarna haft tid att göra det förstnämnd­a. Hajarna äter upp laxarna innan de hinner simma upp för floderna och in i sötvattnet, dit hajen inte kan följa efter.

Laxhajen är släkting med vithajen och har förmågan att värma upp delar av kroppen över vattnets temperatur, vilket gör att den kan röra sig snabbt i det kalla vattnet.

Laxhajen visar upp en ovanlig uppdelning mellan sitt östra och västra bestånd. Hajbestånd­et i västra delen av Stilla havet, längs USA:s kust, har mer hanar än honor, medan det östra beståndet, runt Japan, har mer honor än hanar.

En hypotes till varför det är så är att japanska fiskare skördar hanarnas fenor till användning inom traditione­ll medicin. Hanhajarna har dokumenter­ats simma från en sida av havet till den andra, så att de fortfarand­e kan fortplanta sig.

Laxhajens framtid ser relativt trygg ut eftersom det inte förekommer något kommersiel­lt fiske på laxhajar, utöver de japanska fenfiskarn­a. Det händer att laxhaj fastnar i fiskares laxnät, men då kasseras de oftast.

 ??  ?? Laxhajar finns i norra Stilla havet.
Laxhajar finns i norra Stilla havet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden