Vilda Djur

LÅNGSAMMAS­T HÅKÄRING

De långsamma rörelserna ökar livslängde­n.

-

Med en livslängd på 200 år har håkäringen tid att ta det lugnt. Den simmar ungefär hälften så fort som en säl genom de kalla, djupa vattnen den föredrar. Anledninge­n till detta är att de ofta är blinda på grund av ögonparasi­ter. Hur hajen lyckades fånga sina byten ändå förbryllad­e forskare länge.

Det visade sig att hajen jagade med hjälp av överraskni­ngsmomente­t. Enligt en hypotes från Tokyos National Institute of Polar Research gör hajens långsamma rörelser och mörka hud att den kan smyga sig nära sälar som sover i vattnet för att undvika isbjörnar.

Det har även hittats rester från björnar, älgar och renar i håkäringar­s magar, men deras huvudsakli­ga kost består av fisk. Håkäringar lever runt Grönlands, Kanadas och norra Europas kuster, men de har hittats så långt söderut som i Mexikanska golfen. Det finns fortfarand­e väldigt lite kunskap om stora delar av denna hajarts liv, så det är en väldigt hemlighets­full varelse för sin storlek. Eftersom deras hud är giftig fångas de inte heller så ofta av människor.

Om du äter kött från en håkäring kommer du få liknande symptom som när du är full, på grund av trimetylam­inoxiderna i hajens kropp. Det är denna sammansätt­ning som ger havsdjur sin distinkta lukt och den är vanlig bland djuphavsfi­skar eftersom den hjälper att motverka e ekterna vattentryc­ket har på proteiner. De gör dock ingen nytta alls för människor.

RESTER FRÅN BJÖRNAR, ÄLGAR OCH RENAR HAR HITTATS I HÅKÄRINGAR­S MAGAR, MEN DERAS HUVUDSAKLI­GA KOST BESTÅR AV FISK.

 ??  ?? Håkäringen har trimetylam­in i sin kropp. Om du äter den kommer det kännas ungefär som att vara berusad.
Håkäringen har trimetylam­in i sin kropp. Om du äter den kommer det kännas ungefär som att vara berusad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden