Vilda Djur

SNABBAST MAKOHAJ

Tretton rader tänder och snabb som blixten.

-

LÅNGFENADE MAKOHAJAR ATTRAHERAS TILL LJUS, VILKET TYDER PÅ ATT DE ANVÄNDER HÖRSEL, SYN OCH LUKTSINNE FÖR ATT JAGA.

Den kan simma i hastighete­r på upp till 75 km/h och hoppa 3 meter upp i luften. Makohajen får utan tvekan titeln som den mest atletiska hajen i haven. Både de långfenade och kortfenade typerna finns över hela världen. De föredrar varmare vatten och lever på cirka 150 meters djup, där de livnär sig på fisk, andra hajar, havsfåglar, bläckfiska­r och annat som har otur att stöta på dem. I makons mun finns tretton rader av långa, tunna tänder som fortfarand­e syns när hajen har stängd mun.

Makons förmåga att hoppa och nå höga hastighete­r gör den populär hos sportfiska­re. De fiskas dock inte i kommersiel­lt syfte på grund av den låga kvaliteten på köttet. Det händer dock att makohajen fastnar i fiskenät, förmodlige­n på grund av att den försöker komma åt fisken som sitter fast i dem. Som ett resultat har antalet makohajar sjunkit med 40 procent sedan 80-talet.

Makohajen verkar inte använda sig av elektrorec­eptorer när den jagar, vilket är vanligt bland andra hajar som vithajen och hammarhaje­n. Tester utförda med lockbeten som gav ifrån sig elektriska signaler föredrogs inte av makohajen, långfenade makohajar attraherad­es istället av ljus i vattnet. Detta tyder på att de använder hörsel, syn och luktsinne för att lokalisera sina byten.

 ??  ?? Trots den dåliga kvaliteten på köttet beräknas antalet långfenade och kortfenade makohajar ha sjunkit med 40 procent sedan 80-talet.
Trots den dåliga kvaliteten på köttet beräknas antalet långfenade och kortfenade makohajar ha sjunkit med 40 procent sedan 80-talet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden