Vilda Djur

STÖRST FENA RÄVHAJ

Fenan är ett dödligt vapen.

-

De lever i öppna hav på cirka 500 meters djup och känns lätt igen på sina långa stjärtfeno­r, som kan vara lika långa som resten av hajens kropp.

De enorma stjärtfeno­rna används som vapen för att lamslå fiskar. En artikel som publicerad­es i tidskrifte­n PLOS ONE år 2013 beskriver beteendet:

”Attacker börjar med att hajen använder sig av adduktion med bröstfenor­na (de rör sig mot mitten av kroppen), något som förändrar hajens lutning och gör att den bakre delen kan lyftas snabbt. Hajens fena accelerera­r i en piskande rörelse som sträcker sig hela vägen fram till nosen. Efter att ha slagit, och eventuellt dödat, bytet vänder sig hajen snabbt 180 grader och samlar upp sardinen.”

Denna piskande rörelse med stjärtfena­n kan nå hastighete­r på upp till 80 km/h och skapa så mycket kraft att upplöst gas tvingas ut från vattnet, vilket skapar bubblor.

Eftersom rävhajar föredrar sardiner kommer de tyvärr ofta i kontakt med fiskare. Stjärtfena­n fastnar ofta i fiskenät eftersom de försöker piska fisken som fastnat i det. Förutom att jagas inom fiskesport, jagas rävhajen även för sitt kött, sin hud och sin leverolja, som tros ha läkande förmågor. Alla tre rävhajsart­er är klassade som sårbara av Internatio­nella naturskydd­sunionen (IUCN).

STJÄRTFENA­NS PISKANDE RÖRELSE KAN NÅ HASTIGHETE­R PÅ UPP TILL 80 KM/H. STJÄRTFENA­N FASTNAR OFTA I FISKENÄT.

 ??  ?? Deras stjärtfeno­r kan komma upp i 80 kilometer i timmen, vilket är tillräckli­gt för att lamslå byten.
Deras stjärtfeno­r kan komma upp i 80 kilometer i timmen, vilket är tillräckli­gt för att lamslå byten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden