Vilda Djur

UNDERLIGAS­TE UTSEENDET TROLLHAJ

En relativt ostuderad, speciell hajart.

-

Trollhajen är en ovanlig djuphavsha­j med rötter tillbaka till över 125 miljoner år sedan. Den ser definitivt primitiv ut med sin rosaaktiga hud, utåtståend­e tänder och långa, platta nos, men det är det som händer under nosen som är skräckinja­gande.

Trollhajar kan sträcka ut sina käkar, som innehåller över 30 rader tänder, nästan hela vägen till toppen av nosen för att fånga fisk. De hittas alltid på minst 100 meters djup (rekordet är 1 300 meter) och lever i en värld med lite solljus och speciella fiskar. De simmar långsamt och fångar sina byten med hjälp av ett par elastiska ligament i käkarna. De gör att käkarna kan skjutas framåt när de ska ta sig en munsbit.

På grund av att trollhajen lever så djupt är de svåra att studera och det finns lite kunskap om dem. De kommer sällan i kontakt med människor och en gravid hona har aldrig setts till. Vi vet inte ens hur stora de kan bli, men det har fångats hanar som varit runt 2,6 meter långa. Försök med att ha trollhajar i fångenskap, för att studera dem, har resulterat i att de dött efter en vecka. Genetiska tester tyder på att trollhajar är den mest primitiva formen av håbrandsha­jar, en familj som bland annat innehåller rävhaj och vithaj. Trollhajen tros inte vara hotad av mänskliga aktivitete­r, så den kommer förmodlige­n finnas kvar i några miljoner år till.

TROLLHAJAR KAN STRÄCKA UT SINA KÄKAR, SOM INNEHÅLLER ÖVER 30 RADER TÄNDER, NÄSTAN HELA VÄGEN TILL TOPPEN AV NOSEN.

 ??  ?? Det finns väldigt lite kunskap om trollhajen. Den ses sällan, vilket delvis beror på att den lever på 1 000 meters djup.
Det finns väldigt lite kunskap om trollhajen. Den ses sällan, vilket delvis beror på att den lever på 1 000 meters djup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden