Vilda Djur

FARLIGAST FÖR MÄNNISKOR TJURHAJ

Saltjuster­ingar är nyckeln till mångfalden.

-

Hajar lever i haven, så mycket är fastställt. Tjurhajar har dock för vana att simma upp längs floder och in i sötvatten. Det innebär att de kommer i kontakt med människor oftare än de arter som lever i havet.

För saltvatten­sfiskar kan en tur till sötvatten få fatala följder. Tjurhajen har dock förmåga att reglera saltnivåer­na i blodet genom att använda lever, njurar, gälar (som hanterar saltet som kommer in i kroppen) och rektala körtlar. Njurarna filtrerar bort mer urea och mycket mindre salt, som kan utsöndras från de rektala körtlarna. Detta gör det möjligt för den att anpassa sig till den nya miljön. Man skulle kunna beskriva det som att en tjurhaj i sötvatten fortfarand­e är salt på insidan.

Tjurhajar fortplanta­r sig i bräckt vatten i floder och kustlagune­r och yngre hajar har lättare att anpassa sig mellan olika vattentype­r.

Tjurhajar har hittats i Nicaraguas­jön (10 mil från Karibiska havet, där dess dränerings­flod töms), 96 mil upp längs Mississipp­ifloden i Illinois och över 160 mil upp längs Amazonflod­en. Tjurhajen är aggressiv och trivs i grunda vatten, där den livnär sig på fiskar och små däggdjur. Tjurhajen ger ofta sina byten ett provbett, och det är en av anledninga­rna till varför den attackerar människor så ofta. Attackerna sker ofta i Ganges i Indien och i floder i Australien. Det är fortfarand­e 50 000 gånger större risk att drunkna än att bli dödad av en haj, så tjurhajar är ingen anledning för att sluta bada.

TJURHAJAR HAR HITTATS I NICARAGUAS­JÖN, 96 MIL UPP LÄNGS MISSISSIPP­IFLODEN OCH ÖVER 160 MIL UPP LÄNGS AMAZONASFL­ODEN.

 ??  ?? Tjurhajar är aggressiva och trivs i grunda vatten, där de livnär sig på fisk och små däggdjur.
Tjurhajar är aggressiva och trivs i grunda vatten, där de livnär sig på fisk och små däggdjur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden