Vilda Djur

TYNGST VALHAJ

Den största hajen är den mest medgörliga.

-

DEN TYNGSTA VALHAJEN SOM UPPTÄCKTS HITTILLS FÅNGADES UTANFÖR PAKISTANS KUST OCH VÄGDE MER ÄN 21 TON.

Den största fisken som lever idag och som inte är en val är valhajen. Detta är en fredlig, långsam planktonät­are som inte alls liknar den gängse bilden av hajar som obarmhärti­ga jägare.

Den tyngsta valhajen som hittills upptäckts fångades utanför Pakistans kust 1947. Den vägde över 21 ton och var 12,6 meter lång, men det tros finnas mycket större valhajar där ute – de har bara inte blivit vägda ännu.

Valhajarna uppnår dessa otroliga storlekar genom att äta enorma mängder plankton, krill och små fiskar med en mun som kan bli upp till 1,5 meter bred. Inuti munnen finns 350 rader med små tänder och 10 filterdyno­r. Filterdyno­rna skiljer små varelser från vattnet som passerar över dem när hajen simmar med öppen mun. Valhajen kan även pumpa vatten över filtren och ut genom gälarna genom att ta stora klunkar.

Om du är för stor för att ätas kommer valhajen att ignorera dig. Det har hänt att dykare har greppat tag i en fena och fått lift, men det avråds av naturvårda­re.

Valhajar kan leva i upp till 100 år, men många detaljer av deras liv är oklara. Deras fortplantn­ing har aldrig observerat­s, men man vet att de föder levande ungar. Även om den är känd för att migrera för att hitta mat och partner, behåller världens största fisk fortfarand­e några hemlighete­r för sig själv.

Det finns för närvarande ingen tillförlit­lig uppskattni­ng av valhajsbes­tåndet. Arten klassas dock som hotad av den Internatio­nella naturvårds­unionen på grund av sin långa livslängd och sena könsmognad.

 ??  ?? Det har hänt att dykare har greppat tag i en fena och fått lift, men det avråds av naturvårda­re.
Det har hänt att dykare har greppat tag i en fena och fått lift, men det avråds av naturvårda­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden