Vilda Djur

STÖRST TÄNDER MEGALODON

En krossande kraft på 20 ton.

-

Gigantiska fossila tänder var den första ledtråden till att en gigantisk haj en gång levt i våra hav. Tänderna är över 18 centimeter långa, triangulär­a och sågtandade. De tillhörde utan tvekan en obamhärtis­k jägare, men andra delar av djuret fanns ingenstans. Hajars skelett består ofta av brosk, som är ett mjukare material än ben och har svårare att bli fossiler. Megalodon (namnet betyder stor tand) är enbart känd för sina tänder och några få ryggkotor, men detta är tillräckli­gt för att avslöja en hel del om varelsen.

Den levde för mellan 15,9 och 2,6 miljoner år sedan och fanns i varma, djupa vatten runt om i världen. Den kunde bli upp till 20 meter lång (vilket är tre gånger längre än en vithaj) och åt allt som kom i dess väg, från valar till havssköldp­addor och oturliga fiskar. Det har hittats ärr från gigantiska tänder på fossila skelett från valar, bevis för en enorm och krossande kraft, som forskare i

Sydney beräknat vägde runt 20 ton. Jämför det med vithajen, som väger 2 ton, eller den uppskattad­e vikten på 3,1 ton för en tyrannosau­rus rex.

De här jättarna finns inte kvar i våra hav. Megalodon är utdöd sedan länge, trots oseriösa dokumentär­er och galna teorier om ett bevarat bestånd som lever dolda i djupen.

Klimatet började kylas ned för 15 miljoner år sedan, och till följd av de stora mängder vatten som lagrades i glaciärer ledde det till lägre havsnivåer. Detta innebär färre grunda och varma områden för Megalodon att leva i. Stängninge­n av gapet mellan Nord- och Sydamerika för cirka 2,5 miljoner år sedan ledde dessutom till en minskning av stora valarter, vilket resulterad­e i mindre mat för Megalodon. Hajen var allt för stor för att överleva utan en konstant tillgång på mat, och detta resulterad­e i att den dog ut.

DEN LEVDE FÖR 15,9–2,6 MILJONER ÅR SEDAN OCH FANNS I VARMA, DJUPA VATTEN RUNT OM I VÄRLDEN.

 ??  ?? Megalodon kunde bli upp till 20 meter lång och åt upp allt som kom i dess väg.
Megalodon kunde bli upp till 20 meter lång och åt upp allt som kom i dess väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden