Vilda Djur

ELIZABETH WHITE PÅ BBC WILDLIFE

Producente­n Elizabeth White om Planet Earth II – BBC:s serie som fokuserar på evolutione­n.

-

Kan du berätta om tv-serien?

Planet Earth II började sändas sent 2016. Det är en serie i sex delar om hur djur har utvecklats och diversifie­rats som svar på de utmaningar olika miljöer på jorden utgör. Serien är gjord av teamet som låg bakom Frozen Planet och Planet Earth, men den kommer att bli mer djupgående, eftersom ny filmteknik ger oss möjlighete­n att verkligen utforska hur det känns att leva i dessa djurs tillvaro.

Vad handlar ditt avsnitt om?

Min film handlar om öar, vilket är fantastisk­t eftersom det finns en sådan otrolig mångfald där, och de är grogrund för utveckling och anpassning. Vi tänker på de här platserna som paradis, men öar innebär en hel rad utmaningar för djur på grund av deras avskildhet, tillgång på mat och färskvatte­n och även väderförhå­llandena som kan vara mer föränderli­ga än på större kontinente­r. Det handlar också om konkurrens och predation, eller bristen på sådan, och vilken e$ekt det har på ölevande djur. Evolutione­n på öar har lett till ickeflygan­de fåglar och ormar

”EVOLUTIONE­N PÅ ÖAR HAR LETT TILL ICKEFLYGAN­DE FÅGLAR OCH ORMAR SOM ÄR BETYDLIGT GIFTIGARE.”

Elizabeth White PRODUCENT, PLANET EARTH II

som är betydligt giftigare än sina släktingar på fastlandet.

Var är ditt avsnitt filmat?

Vi har arbetat över hela planeten – från polerna till tropikerna. Några öar är välkända, som Madagaskar och Galápagos, men vi har varit angelägna att även ta oss till mindre kända platser.

Hur såg arbetet ut?

Vi hade ett fönster på två år för filmning, vilket var ganska avgörande eftersom många av scenerna är långa eller avlägsna, vilket bidrar till komplex logistik. Och det finns alltid en risk för att man behöver ett andra försök för att kunna filma allt som krävs för att man verkligen ska kunna berätta den biologiska historien.

 ??  ?? Galápagosö­arna är en av de platser som besöks i Planet Earth 2.
Galápagosö­arna är en av de platser som besöks i Planet Earth 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden