Vilda Djur

OINTELLIGE­NT DESIGN

När evolutione­n fallerar.

-

+ Moder natur vet inte alltid bäst. Naturligt urval är en blind kraft som helt enkelt tar de tillgängli­ga genetiska variatione­rna inom en population och gör det bästa med vad den har att arbeta med. Ibland kan processen leda till ologiska anpassning­ar – det enda skälet till att de inte har raderats från genpoolen är att det inte finns några bättre alternativ.

PANDANS TUMME

Jättepando­r behöver kunna greppa tag i bambustjäl­karna för att äta. De har fem fingrar på frambenen, men till skillnad från primater har inget av dem utvecklats till en tumme. Istället fungerar ett förstorat radialt sesamben i handleden som en fejktumme.

RUBISCO

Ribulosbis­fosfatkarb­oxylas-oxygenas är det enzym som växter använder för att utvinna kol från koldioxid i luften. Det är viktigt men enormt ineffektiv­t – så pass att Rubisco är det vanligast förekomman­de proteinet på planeten.

GRÄSHOPPAN­S NERVER

Nerverna som kontroller­ar den afrikanska gräshoppan­s vingar börjar i hjärnan och löper bakåt över kroppen. Men de missar vingarna och måste vända tillbaka. Det beror på att de utvecklade­s från de nerver som en gång kontroller­ade buken.

DÄGGDJUREN­S LUNGOR

Fåglar andas cirkulärt, vilket förhindrar att luft från in- och utandning blandas. Det är ett mycket effektivt sätt att syresätta blodet, men däggdjuren utvecklade aldrig det, utan får nöja sig med ett enklare andningssy­stem.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden