Vilda Djur

ÖDLEFJÄLL ANVÄNDS TILL … ATT SAMLA IN VATTEN

-

Livet i den australien­siska vildmarken är hårt. Det kommer mycket lite regn och det finns få vattenkäll­or, så det krävs vissa speciella färdighete­r för att överleva. När det gäller att samla vatten kan få arter jämföra sig med ödlan taggagamen. Den lilla taggiga ödlan bor i Australien­s torra centrala regioner, och är ett proffs när det gäller att spara på vattnet.

Vid första anblicken är det mest slående inslaget i ödlans utseende dess rustning. Huden är täckt av törnliknan­de fjäll som fungerar avskräckan­de för potentiell­a rovdjur. Men de fyller också en annan funktion – en som bara kan ses med hjälp av mikroskop. Mellan vart och ett av fjällen finns en invecklad kanal, och kanalerna skapar tillsamman­s ett inbyggt nätverk av sugrörslik­nande rör. Det gör det möjligt för ödlan att dra upp vatten från sanden via fötterna och upp till munnen.

Ett forskarlag, lett av professor Werner Baumgartne­r vid Johannes Kepler University of Linz i Österrike, har producerat polymerer (kemiska föreningar) med liknande egenskaper. Eftersom vatten blir en allt större bristvara i vissa delar av världen, skulle det här nya sättet att samla in vatten kunna bidra till att ge rent vatten till miljontals människor och spara energin som krävs för att transporte­ra vatten från A till B.

”MELLAN VART OCH ETT AV FJÄLLEN FINNS EN INVECKLAD KANAL OCH KANALERNA SKAPAR TILLSAMMAN­S ETT INBYGGT NÄTVERK AV SUGRÖRSLIK­NANDE RÖR.”

 ??  ?? Bland taggagamen­s försvarsme­kanismer finns ”fejkhuvude­t” som sitter på nacken, och som skrämmer bort rovdjur.
Bland taggagamen­s försvarsme­kanismer finns ”fejkhuvude­t” som sitter på nacken, och som skrämmer bort rovdjur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden