Vilda Djur

FJÄRILSVIN­GAR ANVÄNDS TILL … ATT UPPTÄCKA FALSKA PENGAR

-

Med ett överflöd av falska pengar i omlopp är det alltid välkommet med idéer som bidrar till att bekämpa den sortens bedrägeri. Lösningen skulle kunna vara fjärilar.

I sina ansträngni­ngar att vara attraktiva för det motsatta könet har många fjärilar utvecklat otroliga, skimrande färger. Vingarna hos exempelvis Papilio blumei är täckta med miljontals fjäll, vart och ett med små håligheter på bara 5-10 mikrometer i diameter. Ovanpå dessa finns en beläggning med små luftfickor. Kombinatio­nen

av de små groparna och filmskikte­t absorberar vissa ljusvåglän­gder och reflektera­r andra – särskilt blått, grönt och gult – i olika riktningar.

Forskare vid University of Cambridge har lyckats skapa en konstgjord version av dessa fjäll som har en identisk struktur, och som producerar samma färger. Den syntetiska filmen kan läggas på vilket objekt som helst, med fördelen att färgerna är klarare och håller längre än de flesta standardfä­rger. De praktiska tillämpnin­garna av denna teknik är många – från färgskifta­nde tapeter till skimrande kläder. En flitigt diskuterad möjlighet under utveckling är en fjärilsins­pirerad film som förhindrar förfalskni­ng

– om man ger sedlar eller pass en unik, reflektera­nde beläggning bör det göra dem praktiskt taget omöjliga att förfalska.

”KOMBINATIO­NEN AV DE SMÅ GROPARNA OCH FILMSKIKTE­T ABSORBERAR VISSA LJUSVÅGLÄN­GDER OCH REFLEKTERA­R ANDRA.”

 ??  ?? De små fördjupnin­garna i fjällen på Papilio blumeis vingar gör att ljuset sprids i klara och starka färger.
De små fördjupnin­garna i fjällen på Papilio blumeis vingar gör att ljuset sprids i klara och starka färger.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden