AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - DAVY CROCKETT -

Cre­ek-kri­get

Croc­kett svarar krigs­kal­let när cre­ek-kri­gar­na mör­dar 500 ny­byg­ga­re vid Fort Mims i Ala­ba­ma. Till­sam­mans med Ge­ne­ral Andrew Jack­sons mi­lis upp­täc­ker han att han är en bätt­re scout än slags­käm­pe. Han ar­be­tar si­na 90 da­gar och drar se­dan hem, och mis­sar res­ten av kon­flik­ten. Han slåss in­te igen för­rän vid Ala­mo.

1813

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.