AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - DAVY CROCKETT -

Kon­gress­man­nen Croc­kett

Croc­kett tjänst­gör i kom­mit­tén för för­slag och kla­go­mål och fö­re­trä­der si­na väl­ja­res rät­tig­he­ter. De är fram­för allt fat­ti­ga ny­byg­ga­re och bön­der i Ten­nes­see. När han väljs in i kon­gres­sen åstad­kom­mer han in­te myc­ket, skaf­far många fi­den­der och för­lo­rar sin egen väl­jarkårs för­tro­en­de när han rös­tar mot la­gen om urin­vå­nar­nas för­flytt­ning.

1827

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.