AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - DAVY CROCKETT -

Kom ihåg Ala­mo!

Croc­kett sö­ker sig väs­terut för att ut­fors­ka Tex­as och un­der­sö­ka si­tu­a­tio­nen un­der den be­gyn­nan­de re­vo­lu­tio­nen där. Han svär tro­het till den pro­vi­so­ris­ka re­ge­ring­en i Tex­as och får be­fä­let över garr­ni­so­nen i Ala­mo gar­ri­son, som han för­sva­rar un­der den mex­i­kans­ke ge­ne­ra­len San­ta An­nas två vec­kor långa be­läg­ring.

1836

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.