Kyrk­por­tar­na spräng­des

Vilda västern - - SLAGET VID ALAMO -

Kyr­kan, som låg i den syd­öst­ra de­len av an­lägg­ning­en, var den mest sta­bi­la bygg­na­den. För att ta sig in er­öv­ra­de mex­i­ka­ner­na en 18-punds­ka­non och be­sköt kyr­kans tunga dub­bel­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.