MEX­I­KANS­KA AR­MÉNS RE­SUR­SER

TRUPP 6 000 KANONER 21

Vilda västern - - SLAGET VID ALAMO -

AN­TO­NIO LÓPEZ DE SAN­TA AN­NA LEDARE

En slug po­li­ti­ker och djärv an­fö­ra­re, sko­lad i Na­po­le­ons tra­di­tion, som var en skick­lig ad­mi­nist­ra­tör och ex­pert på lo­gistik.

Styr­ka För­stod vik­ten av en snabb upp­marsch och över­rask­ning. Svag­het An­vän­de ter­ror som va­pen för att de­mo­ra­li­se­ra fi­en­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.