Mot för­svars­mu­ren

Vilda västern - - SLAGET VID ALAMO -

San­ta An­nas plan att an­fal­la Ala­mo med 1 700 man fö­re gry­ning­en den 6 mars krä­ver att fy­ra ko­lon­ner avan­ce­rar sam­ti­digt mot an­lägg­ning­en. Ko­lon­ner­na at­tac­ke­rar cent­rum av den nor­ra och den öst­ra mu­ren samt för­svars­ver­kets hörn i nord­öst och syd­öst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.