An­fal­let

Vilda västern - - SLAGET VID ALAMO -

Kloc­kan 5.30 stor­mar mex­i­kans­ka an­fall­s­trup­per fram mot den nor­ra mu­ren, un­der in­ten­siv mot­eld från Tex­as­bor­na. De lyc­kas in­te ta sig över mu­rar­na, trots att de har 28 ste­gar. Mex­i­ka­ner­na sö­ker skydd helt nä­ra mu­ren och en eld­strid med för­sva­rar­na ut­bry­ter me­dan de pla­ne­rar sitt näs­ta drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.