ENFIELD-MUSKÖTEN

NYCKELVAPEN

Vilda västern - - SLAGET VID ALAMO -

75-ka­libri­ga Brown Bess ha­de god räck­vidd och träff­sä­ker­het för att va­ra en slät­bor­rad mus­köt.

Styr­ka Ett ro­bust, håll­bart eld­va­pen som ha­de god ka­pa­ci­tet i be­svär­lig ter­räng.

Svag­het Mex­i­ka­ner­na an­vän­de un­der­må­ligt krut som för­säm­ra­de vap­nets ka­pa­ci­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.