Flykt­för­sök

Vilda västern - - SLAGET VID ALAMO -

När mex­i­ka­ner­na ström­mar in från oli­ka håll flyr un­ge­fär 75 för­sva­ra­re över be­fäst­ning­ens öst­ra mur för att und­kom­ma dö­den. Ett re­ge­men­te av be­rid­na lan­siä­rer som är sta­tio­ne­rat läng­re ös­terut me­jar ner de fly­en­de med si­na lan­sar och sab­lar. Be­rid­na lan­siä­rer från and­ra de­lar av när­om­rå­det an­slu­ter sig till jak­ten på de fly­en­de och fort­sät­ter tills al­la är dö­da el­ler till­fång­a­tag­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.