So­da Springs

Vilda västern - - FÄRDEN LÄNGS OREGONLEDEN -

Plat­sen låg en bit från Fort Bridger och var en po­pu­lär knut­punkt för lo­ka­la stam­mar och päls­hand­la­re långt in­nan Ore­gon­le­den fär­dig­ställ­des. Vatt­net i So­da Springs var na­tur­ligt kol­sy­ra­hal­tigt på grund av vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet och var om­tyckt av me­di­cins­ka skäl – man drack vatt­net och ba­da­de i det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.