Ore­gon Ci­ty

Vilda västern - - FÄRDEN LÄNGS OREGONLEDEN -

Ore­gon Ci­ty grun­da­des of­fi­ci­ellt år 1842 och tjä­na­de som en po­pu­lär han­dels­sta­tion för ame­ri­kans­ka ny­byg­ga­re och vän­skap­ligt sin­na­de lo­ka­la stam­mar. Det var en na­tur­lig vi­loplats vid sam­färds­le­den, och sta­den väx­te snabbt när ny­byg­ga­re slog sig ner där för att byg­ga upp en ny till­va­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.