Whit­man Mis­sion

Vilda västern - - FÄRDEN LÄNGS OREGONLEDEN -

Mis­sions­sta­tio­nen grun­da­des år 1836 och till­han­da­höll un­der drygt tio år pro­vi­ant och me­di­cinsk as­si­stans åt re­se­nä­rer­na på Ore­gon­le­den och åt de lo­ka­la cayu­se-stam­mar­na. Men år 1847 dö­da­des de fles­ta av en mäss­linge­pi­de­mi. Som hämnd mör­da­de ur­be­folk­ning­en al­la vi­ta in­vå­na­re och brän­de ner sta­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.