Där le­den bör­jar

Vilda västern - - FÄRDEN LÄNGS OREGONLEDEN -

Det tog tret­tio år in­nan Ore­gon­le­den var fär­dig, och le­den be­stod i stort av små sti­gar som upp­täckts och kart­lagts av stig­fin­na­re och jä­ga­re. Se­dan län­ka­de man sam­man dem till en vand­rings­led ge­nom gräns­trak­ter­na. In­de­pen­dence, Mis­sou­ri blev en start­punkt för le­den när mäng­der av mor­mo­ner sök­te sig väs­terut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.