Mex­i­ko blir själv­stän­digt

Vilda västern - - MEXIKANSK-AMERIKANSKA KRIGET -

28 sep­tem­ber

Ef­ter över 11 års kamp mot den spans­ka kro­nan ut­ro­par re­vo­lu­tions­styr­kor i det fö­re det­ta Nya Spa­ni­en el­ler det mex­i­kans­ka kej­sar­dö­met lan­dets själv­stän­dig­het från ko­lo­ni­al­mak­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.