USA an­nek­te­rar Tex­as

Vilda västern - - MEXIKANSK-AMERIKANSKA KRIGET -

29 de­cem­ber

Ef­ter för­hand­ling­ar mel­lan re­pu­bli­ken Tex­as och USA god­känns för­sla­get om att in­för­li­va Tex­as som ame­ri­kansk del­stat av kon­gres­sen. I slu­tet av året blir Tex­as en del­stat i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.