De Her­re­ra av­sätts

Vilda västern - - MEXIKANSK-AMERIKANSKA KRIGET -

de­cem­ber

När Polk skic­kar en agent för att för­hand­la om köp av Ka­li­for­ni­en och New Mex­i­ko för 20 mil­jo­ner dol­lar av­sätts pre­si­dent José Jo­aquín de Her­re­ra för att ens ha över­vägt den möj­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.