AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - GERONIMO -

Mor­det på hans fa­milj

Slak­ten på Ge­ro­ni­mos fa­milj på­ver­ka­de he­la res­ten av hans liv, för­här­da­de hans hjär­ta mot mex­i­ka­ner och tän­de ett glö­dan­de hämnd­be­gär. Hans sorg var så stor att han brän­de ner sitt eget hus. ”Så snart jag såg någon­ting som påmin­de mig om den lyck­li­ga ti­den förr värk­te mitt hjär­ta av läng­tan ef­ter att häm­nas på Mex­i­ko.”

1858

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.