AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - GERONIMO -

Hur Ge­ro­ni­mo fick sitt namn

Det­ta är gans­ka omdis­ku­te­rat, men bå­da be­rät­tel­ser­na om hur det gick till ut­spe­la­des sent i hans liv. Han skic­ka­des ut av sin höv­ding för att ut­krä­va hämnd på mex­i­ka­ner­na och gav sig på dem som en be­satt. En­ligt en histo­ria ro­pa­de de då på hjälp till sankt Hi­e­ro­nymus (Je­ro­ni­mo). And­ra me­nar att det ba­ra var fel ut­tal av hans rät­ta namn.

cir­ka 1859

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.