AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - GERONIMO -

Mö­tet med pre­si­dent Roo­se­velt

Ge­ro­ni­mo del­tog i in­vig­nings­pa­ra­den vid pre­si­dent Roo­se­velts in­stal­la­tion och red på en häst ned­för Penn­syl­va­nia Avenue. Ef­ter pa­ra­den ta­la­de han med pre­si­den­ten i Vi­ta hu­set om att chi­ri­ca­hu­as skul­le få till­stånd att åter­vän­da till si­na hemtrak­ter. Han bad pre­si­den­ten att ”skä­ra av re­pen och be­fria mig”. Hans väd­jan hör­sam­ma­des in­te.

4 mars 1905

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.