AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - JESSE JAMES -

Ta tyg­lar­na

När Frank Ja­mes iden­ti­fi­e­ra­des som med­lem av en kon­fe­de­re­rad ge­ril­lagrupp som ope­re­ra­de i Clay County blev hans fa­miljs gård över­fal­len av en uni­o­nis­tisk mi­lis­grupp. Jes­se,som då var 15, såg sin styv­far Reu­ben Samu­els bli sken­hängd. Man tror att uni­o­nis­ter­na även pis­ka­de Jes­se. I slu­tet av året gick Jes­se med i Franks ge­ril­lagrupp.

Maj 1863

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.