AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - JESSE JAMES -

Pin­ker­ton Agen­cys brand­bomb mot fa­mil­jens gård

När gäng­et ha­de dö­dat två agen­ter som Pin­ker­ton Agen­cy ha­de skic­kat för att spi­o­ne­ra på Zerel­da Samu­els gård vil­le de­tek­tiv­by­råns grun­da­re Al­len Pin­ker­ton häm­nas. Mitt i nat­ten kas­ta­de de­tek­ti­ver in en brand­bomb i bygg­na­den. Jes­ses halv­bror dö­da­des och Zerel­da mis­te en arm.

25 ja­nu­a­ri 1875

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.