AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - JESSE JAMES -

Nort­h­fi­eld-rä­den

Gäng­et in­rik­ta­de sig på Nort­h­fi­eld, Min­ne­so­tas bank, ef­tersom de trod­de att den ha­de kopp­ling­ar till två re­pu­bli­kans­ka po­li­ti­ker som bå­da ha­de kon­tak­ter med uni­o­nistar­mén som oc­ku­pe­ra­de sö­dern ef­ter 1865. Stads­bor­na för­sva­ra­de sig och dö­da­de två i det åtta man star­ka gäng­et och så­ra­de de öv­ri­ga sex me­dan de flyd­de i ett kul­regn.

7 sep­tem­ber 1876

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.