AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - SITTING BULL -

Be­slut­sam­het

Sit­ting Bull finns bland för­sva­rar­na när ge­ne­ral Al­fred Sul­ly sät­ter in ar­til­le­ri mot ett Te­ton-lä­ger vid Kill­de­er Mountain. Ef­ter den hän­del­sen be­stäm­mer han sig för att hål­la sitt folk bor­ta från den vi­te man­nens värld och ald­rig un­der­teck­na ett för­drag som tving­ar dem att läm­na sitt land och le­va på ett stat­ligt re­ser­vat.

Ju­li 1864

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.