VA­PEN

NYCKELVAPEN

Vilda västern - - SLAGET VID LITTLE BIGHORN -

Win­ches­ter- och Hen­ry­re­pe­ter­ge­vär ha­de stor ver­kan­s­eld. Styr­ka Re­pe­ter­ge­vä­ren ha­de stor ka­pa­ci­tet vid eld­giv­ning­en. Svag­het Kor­ta­re räck­vidd än sjun­de ka­val­le­ri­ets eld­va­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.