AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - BUFFALO BILL CODY -

Kri­get i Utah

Kri­get i Utah bröt ut mel­lan USA:s re­ge­ring och mor­mons­ka ny­byg­ga­re som tog ställ­ning mot för­föl­jel­se. Bill påstod att hans livs­långa kar­riär som kri­ga­re bör­ja­de då, när han blev ar­mé­spe­ja­re vid 11 års ål­der och dö­da­de en sioux som sköt på hans lands­män. ”Från och med då var jag en hjäl­te”, skröt han i sin själv­bi­o­gra­fi.

Maj 1857– ju­li 1858

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.