AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - BUTCH CASSIDY -

När han vär­va­de Sun­dan­ce Kid

De var in­te fullt så go­da vän­ner som de är i po­pu­lär­kul­tu­ren, men när Cas­si­dy vär­va­de Sun­dan­ce Kid till det vilda gäng­et in­led­de han en re­la­tion som skul­le sä­ker­stäl­la hans plats i Vilda väs­terns histo­ria. Det går in­te att fö­re­stäl­la sig Butch Cas­si­dy ut­an Sun­dan­ce Kid.

Au­gusti 1896

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.