AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - BUTCH CASSIDY -

Fo­tot av de fem i Fort Worth

Pin­ker­tons de­tek­tiv­by­rå blev Cas­si­dys och det vilda gäng­ets störs­ta fi­en­der, men det är fo­tot av de fem i Fort Worth som gav fi­en­den bil­den av de­ras an­sik­ten. Cas­si­dy, Sun­dan­ce, Lo­gan, Car­ver och Ben Kil­pa­trick po­se­ra­de för fo­tot i Fort Worth i Tex­as. När de­tek­tiv­by­rån fick se fo­tot an­vän­de de det på ef­ter­lys­nings­af­fi­scher.

De­cem­ber 1900

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.