VIK­TIG UTRUSTNING

Vilda västern - - HUR MAN RÅNAR ETT TÅG -

COLT-RE­VOL­VER USA, 1872

Po­pu­lär bland de lag­lö­sa för sin på­lit­lig­het och broms­för­må­ga. Colt .45 var lätt­han­ter­lig och lätt­skött.

MUSTANG-HÄST USA, 1700-TA­LET

Stark, tå­lig och snabb – häst­ra­sen som kal­las ”mustang” i folk­mun an­vän­des av bå­de la­gens väk­ta­re och de lag­lö­sa.

DYNAMIT ENG­LAND, 1867

Det­ta var re­vo­lu­tio­ne­ran­de i Vilda västern som por­ta­belt spräng­me­del. Det slog snabbt upp ett stort hål i mas­si­va ob­jekt som kas­sa­skåp.

FÖR­KLÄD­NAD VÄRL­DEN, 1800-TA­LET

Tågrå­na­re och tju­var skyd­da­de i re­gel sin iden­ti­tet från la­gens väk­ta­re un­der den­na tid. Hals­du­kar som täck­te an­sik­tet var po­pu­lä­ra.

BOWIE-KNIVEN USA, 1830

Bowie-kniven var po­pu­lär bland de lag­lö­sa, som vär­de­fullt verk­tyg och va­pen. Den kunde an­vän­das för att lir­ka upp lås och skä­ra upp pa­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.