BE­RYK­TA­DE RÅ­NA­RE

Vilda västern - - HUR MAN RÅNAR ETT TÅG -

JES­SE JA­MES ADAIR, IO­WA , 1847–1882

Jes­se Ja­mes var för­mod­li­gen den mest be­röm­de tågrå­na­ren. Vid ett rån bar han och hans gäng Ku Klux Klan-kå­por och stal 51 000 dol­lar i Adair i Io­wa.

BUTCH CAS­SI­DY NEW MEX­I­CO, 1866–1908

Som med­lem i det vilda gäng­et rå­na­de Cas­si­dy ett tåg i New Mex­i­co. Det slu­ta­de med en skott­väx­ling med la­gens väk­ta­re.

WIL­LI­AM L. CARLISLE WYO­MING, 1890–1964

Carlisle, som kal­la­des järn­vä­gens Ro­bin Hood, var en av de sista tågrå­nar­na i Vilda västern. Han er­sat­te vak­ter­na för de­ras för­lo­ra­de dricks un­der si­na rån.

BURT ALVORD COCHI­SE, ARI­ZO­NA, 1866–1910

Alvord var först en la­gens väk­ta­re men bör­ja­de rå­na tåg år 1899 och blev ef­ter­lyst i he­la om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.