Viss­te du att ...

Vilda västern - - ANNONS FRÅN HIGH CHAPARRAL -

… grun­da­ren Bengt ”Big Bengt” Er­lands­son är he­ders­med­bor­ga­re i sta­den Tuc­son, Ari­zo­na i USA, som upp­skatt­ning för sitt ar­be­te att ma­ni­fe­ste­ra Vilda Västern i Sve­ri­ge.

… High Cha­par­ral är en ame­ri­kansk wes­tern­se­rie som gick med 98 av­snitt mel­lan åren 1967–1971. Se­ri­en var omått­ligt po­pu­lär i Sve­ri­ge. En av se­ri­ens ka­rak­tä­rer – Ma­no­li­to Mon­toya (Hen­ry Dar­row) – tur­ne­ra­de tack va­re sin po­pu­la­ri­tet en som­mar i de svens­ka folk­par­ker­na.

… High Cha­par­ral är ock­så det var­dag­li­ga nam­net på den kak­tus­lik­nan­de väx­ten Eup­hor­bia tri­go­na el­ler Tre­kantseu­for­bia. Men var för­sik­tig med väx­ten – dess vi­ta växtsaft är starkt ir­ri­te­ran­de.

… par­ken per säsong har cir­ka 170 000 be­sö­ka­re, säl­jer 25 000 cow­boy­hat­tar, 49 000 lek­saks­pi­sto­ler och 270 000 för­pack­ning­ar med knall­pul­ver­skott.

… saj­ten Barn­se­mes­ter.se år 2017 ut­såg High Cha­par­ral till Nor­dens bäs­ta te­ma­park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.