Nor­dens bäs­ta te­ma­park

Vilda västern - - ANNONS FRÅN HIGH CHAPARRAL -

High Cha­par­ral i Små­land har se­dan star­ten 1966, då Bengt Er­lands­son bygg­de ett fort av te­le­fon­stol­par, sak­ta men sä­kert vux­it till ett Vilda Västern i mi­ni­a­tyr. Här Ɠnns bland an­nat en li­ten stad, hju­lång­a­re, järn­väg, sa­loon, kyr­ka, mex­i­kansk by, guld­vask­ning, in­di­an­by och bi­so­nox­ar. Den ge­nu­i­na och mång­fa­cet­te­ra­de upp­le­vel­sen av ett be­sök i par­ken var en av an­led­ning­ar­na till att man år 2017 blev ut­sedd till Nor­dens bäs­ta te­ma­park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.