Ge­ro­ni­mo ger upp

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Ske­le­ton Ca­nyon, Ari­zo­na

I över 30 år käm­pa­de han för att apacher­na in­te skul­le flyt­tas till re­ser­vat. Ge­ro­ni­mo gav till sist upp år 1886.

Ge­ro­ni­mo blev nå­got av en kän­dis ge­nom oli­ka fram­trä­dan­den och han fick träf­fa pre­si­dent Roo­se­velt år 1905.

3 april 1882 19 maj 1883 4 sep­tem­ber 1886 2 ju­ni 1890

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.