Kiwi, man­go och apel­sin med grönt te

Vintersmoothies - - Varma -

2 GLAS

Förr i ti­den an­vän­des grönt te som lä­ke­me­del, nu­me­ra dricks det mest för att det är en god och nyt­tig dryck.

Grönt te in­ne­hål­ler myc­ket po­ly­fe­no­ler, an­tiox­i­de­ran­de äm­nen, som på­stås kun­na skyd­da krop­pens cel­ler och DNA mot de fria ra­di­ka­ler som kan or­sa­ka cell­ska­dor, cell­död, åld­ran­de och ål­ders­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar.

Te­bla­den har kvar många av de nyt­ti­ga äm­nen som finns na­tur­ligt i bla­den, bland an­nat rik­ligt med nyt­ti­ga an­tiox­i­dan­ter samt vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler. Te­et har låg te­in­halt och pas­sar bra vid de­tox. Köp helst eko­lo­giskt.

3 ½ dl grönt te

1 is­bit

1 ci­tron

1 apel­sin

150 g man­go, färsk el­ler ti­nad 2 kiwi

GÖR SÅ HÄR:

1. Brygg te­et en­ligt an­vis­ning på pa­ke­tet. 1 dl av det he­ta te­et hälls i en mugg och kyls med en is­bit till cir­ka 50 gra­der.

2. Pres­sa ci­tro­nen och apel­si­nen.

3. Ska­la man­gon och kiwin tunt (många nä­rings­äm­nen finns pre­cis in­nan­för ska­let). Är kiwin eko­lo­gisk kan det nä­rings­ri­ka ska­let va­ra kvar.

4. Mixa is­bit­ste­et, ci­tron­juice, apel­sin­juice och man­go till en slät smoot­hie.

5. Skär kiwin i mind­re bi­tar och mixa ner i smoot­hi­en. Tänk på att kiwikär­nor ger besk smak om de mix­as länge.

6. Häll upp i ett stort vär­metå­ligt glas och blan­da i res­ten av det he­ta te­et.

7. Drick smoot­hi­en varm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.