Varm cho­klad- och cashews­moot­hie med rostad ko­kos

Vintersmoothies - - Varma -

2 GLAS

Den här här­ligt vär­man­de vin­ter­smoot­hi­en är syn­digt god – krä­mig och mät­tan­de, näs­tan som en ef­ter­rätt. Ma­ca­pul­ver ger en mild ko­la­smak, kokt qui­noa krä­mig­het och rostad ko­kos yt­ter­li­ga­re en smak­di­men­sion. Om du vill skäm­ma bort dig strör du på li­te ko­kos­spån och ri­ver över li­te vit cho­klad av hög kva­li­tet. Mums!

Qui­noa är en jät­te­god och nyt­tig smoot­hi­e­ingre­di­ens som är väl­digt un­derskat­tad. Qui­noa pas­sar per­fekt i al­la nö­ti­ga och mjöl­ki­ga smoot­hi­es. Por­tions­för­pac­ka och frys in kokt qui­noa, då har du det all­tid hem­ma.

3 dl cashewmjölk

20 g vit cho­klad

3 msk till­sats­fri ko­kos­mjölk

1 mo­gen ba­nan

1–2 da­del, gär­na med­jool (kan ute­slu­tas) 1 dl kokt qui­noa

2 msk ma­ca­pul­ver

1 msk ko­kos­soc­ker

20 g cashewnöt­ter, na­tu­rel­la

Gar­ne­ring:

2 msk ros­ta­de ko­kos­spån el­ler fling­or

GÖR SÅ HÄR:

1. Värm upp cashewmjöl­ken till 80 gra­der, den får in­te ko­ka.

2. Hac­ka vit cho­klad och lägg i den var­ma mjöl­ken, rör om och låt smäl­ta.

3. Häll hälf­ten av den var­ma cho­klad­mjöl­ken i en mugg och rör i ko­kos­mjöl­ken, så att cho­klad­mjöl­ken sval­nar nå­got. Häll över bland­ning­en i mix­ern.

4. Ska­la och ski­va ba­na­nen.

5. Kär­na ur dad­lar­na.

6. Mixa qui­noa, ma­ca­pul­ver, ko­kos­soc­ker, cashewnöt­ter och ros­ta­de ko­kos­spån/fling­or med den ljum­ma cho­klad­mjöl­ken.

7. Skra­pa med en spa­tel ur kan­nan i ett vär­metå­ligt glas och slå på den res­te­ran­de, he­ta cashewmjöl­ken. Rör om väl.

8. Gar­ne­ra even­tu­ellt med rostad ko­kos och ri­ven vit cho­klad. 9. Drick smoot­hi­en varm.

!

Tips: Det är go­dast och gans­ka lätt att ros­ta ko­kos själv. Sprid ut ko­kos­spån/fling­or på en plåt täckt med bak­plåts­pap­per, strö över li­te ko­kos­soc­ker för ex­tra go­da fling­or och ros­ta i ett par mi­nu­ter. Ko­kos bränns lätt, så det är säk­rast att stå och pas­sa vid ug­nen. Själv­klart kan du hop­pa över ko­kos­soc­ker om du in­te har det. Låt kall­na helt och för­va­ra mörkt och svalt i luft­tät burk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.