Varm cho­klad à la Mex­i­ko

Vintersmoothies - - Varma -

2 GLAS

Jag äls­kar klas­sis­ka drin­kar och in­spi­re­ras of­ta av dem, men på mitt eget, li­te mer häl­so­sam­ma sätt. Den här mex­i­kans­ka cho­kla­den är per­fekt när väd­ret är kallt och du be­hö­ver vär­ma dig. Jag bru­kar slänga i en nä­ve spe­nat för att fyl­la den med an­tiox­i­dan­ter, vi­ta­mi­ner och pro­te­in.

Vill du lyxa till det li­te ex­tra kan du vis­pa upp li­te ko­kos­mjölk till ko­kos­gräd­de och top­pa med ri­ven cho­klad. Den här smoot­hi­en går att ser­ve­ra bå­de varm och kall.

4 dl osö­tad man­del­mjölk

30 g färsk spe­nat

2 msk man­delsmör

2 msk till­sats­fri ko­kos­mjölk

2–3 dad­lar, gär­na med­jool (kan ute­slu­tas)

1 ba­nan

2–3 msk raw ka­kao

1 tsk mald ka­nel

1 krm mald mus­kot

1 ny­pa hi­ma­laya­salt

1–2 ny­por mald cay­en­ne­pep­par (ef­ter smak)

Gar­ne­ring:

Vis­pad ko­kos­mjölk

Ri­ven cho­klad el­ler ka­ka­o­nibs

GÖR SÅ HÄR:

1. Värm man­del­mjöl­ken till 55–60 gra­der.

2. Mixa den var­ma man­del­mjöl­ken med spe­nat till en grön här­lig dryck.

3. Kär­na ur dad­lar­na.

4. Till­sätt öv­ri­ga in­gre­di­en­ser och mixa till en god nä­rings­rik cho­kladdryck.

5. Vill du ha smoot­hi­en rik­tigt varm, häl­ler du över allt i en ka­strull och vär­mer till öns­kad tem­pe­ra­tur. Obs! En smoot­hie får ald­rig ko­ka!

6. Vis­pa li­te ko­kos­mjölk till ko­kos­gräd­de med el­visp.

7. Strö över ri­ven mörk cho­klad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.