Nordisk bärsmoot­hie med ka­mo­mill­te

Vintersmoothies - - Varma -

2 GLAS

Ka­mo­mill är en av Eu­ro­pas all­ra älds­ta och mest an­vän­da lä­ke­väx­ter. Den väx­er vild på åk­rar och väg­kan­ter över he­la kon­ti­nen­ten och ploc­kas främst för den präst­kra­ge­lik­nan­de blom­mans lä­kan­de egen­ska­per.

Ka­mo­mill in­ne­hål­ler fle­ra me­di­cinskt ver­kan­de äm­nen och ete­ris­ka oljor, bland an­nat det blåa fär­gäm­net cha­ma­zu­len. Ka­mo­mill kan an­vän­das så­väl ut­vär­tes som in­vär­tes för in­flam­ma­tions­häm­man­de, bak­te­ri­e­dö­dan­de och svett­dri­van­de ef­fekt. Dess­utom har blom­man en lug­nan­de och ro­gi­van­de ver­kan.

4 dl ka­mo­mill­te

50 g ti­na­de blå­bär 50 g ti­na­de björn­bär 50 g ti­na­de hal­lon 50 g l ti­na­de ingon 2 msk man­delsmör 1 msk ho­nung

GÖR SÅ HÄR:

1. Brygg te­et en­ligt an­vis­ning på pa­ke­tet. 1 ½ dl av det he­ta te­et hälls i en mugg och kyls med en is­bit till cir­ka 50 gra­der.

2. Mixa is­bit­ste­et och al­la in­gre­di­en­ser till en slät smoot­hie.

3. Häll upp i vär­metå­ligt glas och blan­da i res­ten av det he­ta ka­mo­mill­te­et.

4. Drick smoot­hi­en varm.

!

Tänk på att många te­er in­ne­hål­ler höga hal­ter av te­in, som kan gö­ra det svårt att som­na. Som kvälls­dryck pas­sar det där­för bätt­re med ört­te.

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.